عاشورای حسینی
كل یوم عاشورا كل عرض عاشورا
در تاریخ بشر جنگ های خونین ورویدادهای بزرگی به وقوع پیوسته است. از جنگ های ما قبل تاریخ و برخورد های خونین امپراطوری های رقیب تا لشکر کشی های سرداران جهانگشایان و به خاک وخون کشیدن قسمت اعظم کره خاکی بدست اسکندرها، داریوش ها، بخت النصرها، چنگیزها، هیتلرها و بوش ها.
جنگ جهانی اول 5 ملیون و جنگ جهانی دوم 50 ملیون انسان را به کام مرگ فرو برد. تنها در بمباردمان هیروشیما و ناکازاکی کشور جاپان توسط ایالات متحده امریکا چند صد هزار انسان بیگناه با یک چشم به
هم زدن نابود شدند و صدها نفر انسان در کوره های آتش سوزی هیتلر نازی ذوب گردیدند.
جنگ جهانی ویتنام و کوریا نیز مرگ چند ملیون انسان را به همراه داشت. انقلاب اسلامی افغانستان علیه اتحاد شوروی، انقلاب الجزایر، لیبیا و عراق علیه استعمار فرانسه و ایتالیا و بریتانیا، انقلاب های
امریکای لاتین، جنگ خونین ایران و عراق، جنگ اعراب و اسرائیل و اشغال سرزمین های اسلامی توسط رژیم صهیونیستی و... هرکدام رویداد های بزرگ تاریخ بشر است که حد اقل تلفات شان ریختن ملیون ها لیتر خون به زمین و ویرانی های بیشمار دیگر بوده است.
اما همه این وقایع بزرگ، هولناک و خونین فقط چند صفحه از کتاب تاریخ را فرا می گیرند و در موزه های تاریخ بشر همچنان مدفون می مانند و ذهن فراموش کار بشر همه شان را فراموش کرده است.
توگویی همه این واقعات خیالی بیش نبوده وفقط در مقطع زمانی ویژه خود شان اتفاق افتاده اند و نسل های دیگر را با آن کاری نیست و بشر امروز بزرگترین واقعیات شان را با یک دقیقه سکوت به خاطر می آورند. 
درین میان قیام روز عاشورا در دهمین روز از ماه محرم سال 61 هجری قمری به رهبری سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین و حماسه ها و جانفشانی های تک تک شهدای فداکار کربلا در مقابل جور و استبداد، ظلم در میان واقعات و رویداد های تاریخ بشر جای ویژه وحساب جداگانه دارد. تو گویی این قیام بریده از همه قیام ها و این انقلاب جدا از همه انقلاب های تاریخ است. این قیام با آنکه از نظر کمیت انسانی قیام صدوچند نفری از سر سپردگان راه خدا –بطور رسمی 72 نفر شهید- در مقابل سی وچند هزار سرباز خون آشام یزید –به عنوان نماد طاغوت- است و با آنکه در گوشه بیابان خشکیده و بی آب و علف و دور از چشمان واقعه نگاران در مدت زمان کمتر از یک روز اتفاق افتاد ولی چنان در سرنوشت جهان موثر افتاد و چنان دراندیشه بشر فرو رفت که هیچ واقعه ای با آن همباز نمی شود و نخواهد شد.
اینک هزارو چهارصدو واند سالی از این رویداد منحصر به فرد می گذرد و بشر فراموش کار نمی تواند آن را از یاد ببرد. هر روز و هر سال بیش تر از روز و سال گذشته قیام امام حسین در اندیشه ها زنده تر، در زبان ها گویاتر و در صفحه دل مواج و متبلور تر می شود.
و چنانکه امام صادق(ع) می فرماید: «هر روز عاشورا، هر زمین کربلا و هر ماه محرم است.» قیام امام حسین منحصر به زمان و مکان نبوده و این شاهباز درخارج از مدار زمان حرکت می کند.
سوالی مطرح می شود که چرا وقایع خونین که ملیون ها انسان را در کام مرگ فرو برده و قسمت اعظم جهان را به مخروبه مبدل کرده اند به اسرع وقت فراموش شده ولی این واقعه به ظاهر کوچک –از نظر فزیکی و کمیتی- فراموش ناشدنی و جاودانه است؟
جواب این سوال را در سرشت و ماهیت قیام عاشورا و شخصیت قیام کنندگان آن باید جستجو کرد:
1- نخست اینکه قیام عاشورا نهضت سراپا قرص خدایی بود. انقلاب یکپارچه انسانی در برابر پست حیوانیت تمام.
2- همه جنگ ها و انقلاب های تاریخی اعم از اسلامی وغیر اسلامی برای فتح و پیروزی پدید آمده اند، اما امام حسین برای اولین بار به بشر درس جنگ برای شکست را آموزاند.
عاشقان صحرای کربلا نه برای پیروزی بلکه برای شکست (پیروزی جاودان) جنگیدند. نه اینکه خود را انتحار کنند، بلکه با استشهاد و فداکاری شان انسانیت که خود نیز جزئی از آن و سرآمد آن بودند زنده کردند.
3- امام حسین به عنوان رهبر قیام عاشورا و سرآمد بندگان خدا درعصرش بود. مادرش فاطمه سیده النساء العالمین دخت بزرگوار رسول اکرم و پدرش مولای متقیان و امیر مؤمنان بودند.
جدش رسول خدا رحمت للعالمین که همیشه امام را به آغوش می گرفت و سرو صورتش را می بوسید و مردم را به محبتش فرا می خواند.
خود و برادرش به جوانان اهل بهشت مشهور بودند و نه تن امامان بعدی و مهدی موعود از فرزندان این امام بزرگوار هستند. پس قیامی که به رهبری چنین شخصی صورت می گیرد بدون شک قیام مهم و بزرگ و فراموش ناشدنی خواهد بود.
4- فداکاری ها و جانفشانی های شهدای کربلا بطور عموم خارج از تصور آدمی عجیب و شگفت می نماید و ناخود آگاه وجدان انسانی را به گفتن آفرین می خواند. با اختصار به ذکر نمونه ها می پردازیم:
الف: امام حسین قبلاً به لشکریانش خاطرنشان ساخته بود که پایان کار شان مرگ در راه خداست، پس بهتر است کسانی که برای رسیدن به مقام یا مال و غنیمت آمده اند و یا از نظر ننگ عربی به پای حرف و تعهد شان بناچار گیر مانده اند، از لشکر امام حسین کنار بکشند. پس در یکی از شب ها امام با اقدام شگفت آور چراغ های مجلس را خاموش ساخت تا آنانی که در روشنی چراغ خجالت می کشیدند که امام را تنها بگذارند با استفاده از تاریکی لشکر را ترک گویند.
ب: در روز عاشورا وقت نماز ظهر فرا رسید. در حالیکه نیروهای دشمن پیاپی بسوی امام سرازیر می شدند، امام قصد ادای فریضه ظهر را نمود. چند تن از سربازان فداکار امام در جلو ایستادند و تا امام نماز را تمام کرد پیش مرگان فداکار از وفرت تیرهای دشمن به شهادت رسیدند و بدینگونه جان شیرین شان را سپر امام و نماز گزاران نمودند.
ج: حضرت ابوالفضل العباس برادر و سپه سالار امام موقعی که با جنگ و نبرد به دریای فرات رسید، در حالیکه جانش از تشنگی می سوخت و زبانش کباب شده بود، کفی از آب فرات برداشت تا بیاشامد، چون یادش از تشنگی برادرش و رهبرش حسین آمد، آب را بر روی آب ریخت و گفت هیهات که من آب بنوشم و امام همچنان تشنه باشند. او با این عمل نمادین خویش آبروی آب را برد و به انسانها درس عبرت و جوانمردی داد.
د: قاسم بن الحسن از جوانان شجاع و آگاه در جواب سوال عمویش امام حسین که او مرگ در راه خدا را چگونه تصور می کند، پاسخ داد: «مرگ در راه خدا شیرین تر از عسل در کام من است.»
هـ: جون غلام امام حسین یکی از جوانان فداکاریست که در روز عاشورا هنگام نبرد چنان عاشقانه جنگید که همه بهت زده شدند. او برای اینکه تیرها و شمشیر های دشمن مستقیم به بدنش فرو روند پیراهنش را از تنش بیرون کشید، برهنه و بدون سپر جنگید تا به شهادت رسید.
و: حضرت علی اکبر فرزند جوان و رشید امام حسین اولین بنی هاشمی اند که در روز عاشورا به جنگ دشمن رفت. رهبری چون حسین بن علی باید قبل از همه فرزندش را به نبرد بفرستد.
ز: حبیب ابن مظاهر پیر مرد مجاهد و مسلم بن عوسجه که در کوفه محصور مانده بود، افسوس می خوردند که چرا به جمع شهدای کربلا نرسیده اند تا اینکه گرماگرم نبرد عاشورا به کربلارسیدند و بعد از طی آنهمه راه با شهامت و دلاوری به شهادت رسیدند.
اینها نمونه های چندی از نبرد عاشقانه و خالصانه در قیام عاشورا بودند که در وقایع و جنگ های دیگر سراغ نداریم.
5- قیام عاشورا مظلومانه ترین رویداد در طول تاریخ است. چنانچه امت پیامبر نواسه و جگرگوشه پیامبر شان را با بی رحمی تمام و بالب تشنه به شهادت رسانیدند، جوانان اهل بیت پیامبر شان را سر بریدند و زنان و کودکان خاندان پیامبر شان را به اسارت در آوردند. چی قساوت بزرگ تر از آن سراغ دارید که لشکریان کوفه وشام عطش طفل شش ماهه را که در تمام مکاتب و ادیان بینظیر است با تیر سه شعبه پاسخ می دهند و گلوی نازکش را می برند. عمر بن سعد فرمانده لشکر یزید در شب پیروزی شان فرمان آتش زدن به خیمه گاه پیامبر را صادر می کند و در آن شب اهل بیت پیامبر در صحرا پراکنده، گرسنه و بی سرپناه اند.
6- قیام عاشورا که از دو بخش جنگ و فریاد یا خون و پیام تشکیل شده است، سخنرانی ها، پیام ها و خطبه های قهرمان کربلا یعنی حضرت زینب کبرا و امام سجاد نقش مهمی در جاودانگی آن داشته است. زینب با دلاوری و شهامت تمام پیام قیام عاشورا را به گوش جان مردم جهان رسانید.
7- قیام امام حسین در مواقع حج صورت گرفت. او از این فرصت مناسب استفاده نموده و پیامش را به حاجیانی که از اقصی بلاد اسلام جهت مناسک حج به کعبه گرد آمده بودند رسانید و خود با یک اقدام غیرمنتظره خانه گِل و خلیل را ترک و بسوی خانه دل و جلیل روانه شد. او در شور و هیجان مراسم حج مکه را ترک کرد، تا حج بزرگش را در صحرای کربلا بجا آورد این اقدام نیز در اهمیت بخشیدن قیام عاشورا و جاودانگی آن رول مهم دارد.
حسن ختام بحث ما سوالیست که امام حسین برای چی قیام کرد و فلسفه قیام عاشورا چی بود؟ مسلماً امام حسین برای بدست آوردن قدرت، جاه، مقام، مال و ثروت قیام ننموده است.
چون قیام امام از مدینه آغاز شد، در حالیکه نامه های مردم کوفه که او را به امارت فرا می خواندند در مکه بدست امام رسیدند. امام با همه زنان و کودکان و اهل بیت خویش به حرکت پرداخته بود، در حالیکه بردن زن و عیال و کودک در نبردی که برای قدرت باشد عاقلانه نیست. جنگ امام حسین برای انتقام جویی، قبیله گرایی و نژاد پرستی و... نیز نبوده است.
پس هدف قیام عاشورا آزادیخواهی، عدالت طلبی، مبارزه با ظلم و ستمگری، اصلاح امت پیامبر و زنده کردن نهال خشکیده دین بوده است. از شعار های مهم کربلاست که امام می فرمود: «هیهات من الذله» و «مرگ با عزت بهتر از زندگی ذلت بار است.»
_____________
 کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل متحد چند سال قبل به مناسبت سالروز آغاز جنگ جهانی دوم یک دقیقه سکوت نمود.
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسندگان
نظر سنجی
نظر خود را در مورد وبلاگ بگوییدصفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

كد نوحه

كد مداحیبرای نمایش تصاویر منتخب  كلیك كنیدشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات